montażysta przy stole

MONTAŻYSTA – CO ŁĄCZY GO Z FILMEM?

Montażysta to osoba, która odpowiada za właściwe połączenie ze sobą materiałów video i ostateczny wygląd formy audiowizualnej.

Podstawą pracy w zawodzie montażysty filmowego jest dobre opanowanie programów edycyjnych – przeznaczonych do montażu. Równie ważnym elementem rozwoju montażysty jest praktyka i doświadczenie, będące często kluczową kwestią w zdobywaniu umiejętności. Mimo, że montażysta często nie jest w świetle reflektorów, jednak owoce jego pracy są zawsze na ekranie i nie można tego przeoczyć. 

Od 1934 roku (albo dopiero od 1934 roku) w dziedzinie montażu Akademia Filmowa przyznaje Oscary. Warto również podkreślić, że montażysta jest „prawą ręką” (a może okiem? 😉 reżysera i dzięki wspólnej pracy film oddaje w pełni przesłanie, ideę, którą chciał uwidocznić główny zarządca na planie – reżyser. 

Montaż jest tym etapem, na którym powstaje finalna wersja filmu, czyli skondensowana opowieść ekranowa. Scenariusz stanowi podstawę literacką, która służy przede wszystkim aktorom w celu zbudowania postaci, a dla operatora i reżysera jest pomocą do napisania scenopisu i uruchomienia właściwych narzędzi z własnego warsztatu.

Zadaniem montażysty, jak i pozostałej ekipy realizacyjnej, jest współpraca, której owocem powinna być – jak najlepiej oddana wizja reżyserska. Jednak żaden montażysta z pewnością nie przepada, gdy za jego plecami siedzi osoba, dyktując mu krok po kroku każdą kolejną sklejkę – wówczas montażysta nie może się wykazać i staje się „osobą znającą obsługę zestawu montażowego”.

Podobne wpisy